VERON A63
Friese Wouden
____________

Up
Bijeenkomst
NL10305
Jaarverslag
Acculader
Ham Links

 

VERON afdeling Friese Wouden
Afdelingsblad 'CQ Friese Wouden'

Acculader

door PAoLH

Het hier geplubiceerde schema spreekt voor zich zelf. Het is belangrijk om de spanning op punt 2 van de LM317 ca 1.2 x de gewenste outputspanning in te stellen.Dat kan met de weerstand die staat tussen punt 1 en 2 van de LM317.Het lijkt mij een betere oplossing om punt 1 met de arm van een 2k2 potmeter te verbinden.Op het schema van fig 2 staat e.e.a getekend. Fig 1 geeft de originele tekening.

Als een gedeeltelijke ontladen accu op de outputklemmen wordt aangesloten zal de rode LED Oplichten. Als deze niet oplicht is vermoedelijk de LED verkeert om aangesloten. Je moet jezelf de vraag stellen hoeveel accu's je in serie wilt laden. Kies daarmee de trafo om de dissipatie van de LM317 binnen de perken te houden. Het is natuurlijk mogelijk om de lader constant op een batterijgevoed ontvangertje of ander apparaat aangesloten houden. Een zeergoed afgevlakte voedingsspanning direct na de gelijkrichtcellen is dan wel een vereiste. Het is trouwens ook bij gestabiliseerde voedingen een must om de voedingsspanning van het regelcircuit die uiteindelijk de powertransistoren bijregelen goed af te vlakken en eventueel apart te stabiliseren,tenminste als de hoofdvoedingstrafo aan de krappe kant.

Bij maximale belasting zal er een rimpel blijven waardoor er brom ontstaat.Een goed regelcircuit is instaat om binnen bepaalde grenzen deze rimpel uit te vlakken.

(bewerkt en aangevuld door PAoLH, uit een blad van de New Zealand Ass.of Radiotransmitters Inc.)