VERON A63
Friese Wouden
____________

Up
Bijeenkomst
NL10305
Jaarverslag
Acculader
Ham Links

 

VERON afdeling Friese Wouden
Afdelingsblad 'CQ Friese Wouden'

Jaarverslag

door NL10305

VERON A-63 Friese Wouden

Bestuursaangelegenheden

Op 2 februari 2000 is onze "Huishoudelijke vergadering"gehouden, waarvan het verslag is opgenomen in het maart nummer van CQ Friese Wouden. Het was tevens de start van ons "Millennium" verenigingsjaar. Het jaar waar velen en vooral zij die met computers werkten, tegenop hadden gezien en voor zover mogelijk voorzorgsmaatregelen hadden getroffen om ongerief te voorkomen. En belangrijk jaar, dat weer een tijdperk van 1000 jaar had afgesloten. Het werd een jaar dat voor velen, vaak ongemerkt, te snel weer achter ons lag en gelukkig tegen alle verwachting in, gelukkig niet voor onheil in de wereld van de automatisering had gezorgd. Het bestuur heeft in het jaar 2000 dit jaar geen veranderingen ondergaan en bestaat nog steeds uit: voorzitter Weit Lap (PA3ESF) = aftredend en herkiesbaar, secretaris Be Jansen (NL10305), penningmeester Ad Koller (PA3GJD), lid Tamme Hofstee (PA3GJD) regelt excursies, Jan Volkers (PDoSDO) regelt de lezingen, Jan Westerhuis (PA3AJF) lid en beheer / uitgifte leesportefeuilles,= aftredend en herkiesbaar, en Kor de Vries (PAoKDV) lid en uitvoerder van de lay-out van CQ Friese Wouden. Verslagen van de afdelingsbijeenkomsten werden en worden maandelijks gepubliceerd in dit blad Met een verwijzing hiernaar kan dan ook worden volstaan. Een aantal opvallende zaken worden echter nog wel genoemd. Het bestuur heeft in het verslagjaar, behalve in de vakantieperiode, maandelijks vergaderd in de "Buorskip" te Beetsterzwaag. De afdelings- bijeenkomsten vonden, zoals voorgaande jaren, plaats in de "Rank" te Drachten. In beide locaties werden wij steeds gastvrij ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank aan de beheerders. Jan Volkers heeft, vanwege zijn studie, voor ons het afgelopen jaar niet optimaal kunnen functioneren. Tamme heeft zijn taak voor een groot deel overgenomen. Hans van Hese (PAoJLS) die de functie van Eindredacteur CQ Friese Wouden van Jan Geertsma (PE1RYN) had overgenomen, ging zijn zeer rustige "stek" in onze mooie provincie verlaten om zich te vestigen in het drukke "westen". Jan Janssen (PAoJMG) was gelukkig bereid deze belangrijke functie over te nemen. Het aantal adverteerders blijft redelijk stabiel en zij, die hun steun aan onze afdeling blijven geven, worden hiervoor hartelijk bedankt. Onze leden worden natuurlijk verzocht bij hen hun inkopen te doen. Het aantal belangstellenden voor de afdelingsbijeenkomsten bleef ook dit jaar stabiel.

VERON Verenigingsraad 2000

De 61e vergadering van de VERON Verenigingsraad werd op 15 april gehouden in het KKC "Het Dorp"te Arnhem. Het verslag van deze vergadering vindt u in Electron nr 6, juni 2000. Onze afdeling werd o.a. vertegenwoordigd door Weit (PA3ESF).

PACC 2000

Voor onze "Contest liefhebbers" was 2000 een vruchtbaar jaar. Dank zij hun enthousiasme en kennis slaagden PAoVDV, PAoJLS, PA3AYF, PA3ESF, PA3FLM, PAoZH, PA3EBX, PA3GZC en PA3EXS er in om met 1.035798 punten de PACC Contest beker in de wacht te slepen. ( In 1998 waren dat bijna 600.000 punten). De meeste punten kwamen binnen via ...het helaas nu in diskrediet geraakt communicatie systeem MORSE. Van de 55 deelnemende afdelingen was FRIESE WOUDEN NR 1.

Friese Radio Markt

Op zaterdag 27 mei vond onze jaarlijkse radiomarkt plaats rondom het dorpshuis "de Buorskip" te Beetsterzwaag. Deze keer waren er ruim 2200 bezoekers en het is weer een groot compliment waard dat o.a. Johannes (PE1LUB),Izaak ( PE1MIP),Weit (PA3ESF) ,Kees (PA5CW), Sjaak (PDoSAK) en Kor (PAoKDV) er steeds weer in slagen om met behulp van veel vrijwilligers, veel technisch ge‹nteresseerde bezoekers, o.a. via het inpraatstation PI3FRL bemand door o.a. Ab (PA3GEX) en Bram (PDoBCD), op deze markt te krijgen. De volgende FRM zal plaats vinden op zaterdag 26 mei 2001.

Friese Elfsteden Contest

Tjeabele (PE1HJP), Jelle (PD1AFL) en Tamme hebben op zondag 19 november deelgenomen aan dit evenement. De locatie was weer in Workum, waar zij dank zij de gastvrijheid van de eigenaar van de grasdrogerij de heer Visser en de beschikbaar gestelde bus van de firma Kijlstra uit Drachten hun PI4EME station konden inrichten en bezetten. Er werden veel verbindingen gemaakt en de "bemanning van het station" kon terugzien op een zeer geslaagde dag, ondanks het feit dat de harde wind met kracht 7 het niet gemakkelijk had gemaakt om op 60 meter hoogte op de schoorsteen van de drogerij de antenne te plaatsen.

Velddag 2000

Tijdens het weekend van 3 en 4 juni werd op een schitterende locatie ten noorden van Ureterp op HF. Onder leiding van Weit slaagde een kleine groep medewerkers erin om, ondanks dreigende onweersbuien, goede resultaten te behalen. Als experiment werd zelfs een vliegerantenne beproefd.

Web Site

Sinds juli heeft onze afdeling een eigen Web Site, nadat hiervoor Freerk Bosscha (PE1OPI) er voor had gezorgd dat onze afdeling wereld bekendheid kreeg op het World Wide Web. Waarvoor nog steeds onze hartelijke dank Freerk. Onze nieuwe site, die door Kor de Vries (PAoKDV) is gerealiseerd, is te vinden op: http://go.to/veron-a63.

QSL Bureau

Anne Broekstra (PA3ATK) heeft zich ook dit jaar erg nuttig gemaakt voor onze afdeling met de verzorging van de QSL-kaarten. Nieuw was de confrontatie met de invoering van de nieuwe roepletters.

Maar deze invoering heeft voor hem blijkbaar geen of weinig problemen gegeven. Onze dank Anne. Wel blijft het probleem dat er nogal wat leden zijn die de QSL-kaarten niet ophalen. Slechte zaak.

Service Bureau

Thijs beheert ons servicebureau nog steeds op zeer goede wijze. In elke CQ kunt u zijn aanbod van artikelen vinden. Het door hem gemaakt financieel jaarverslag zal tijdens de komende huishoudelijke vergadering worden behandeld. Thijs ook onze hartelijke dank voor al het werk dat je voor ons doet.

Bé Jansen. NL10305,
Secretaris.