VERON A63
Friese Wouden
____________

Up
Bijeenkomst
NL10305
Jaarverslag
Acculader
Ham Links

 

VERON afdeling Friese Wouden
Afdelingsblad 'CQ Friese Wouden'

Bijeenkomst

door NL10305

4 januari 2001

Opening en mededelingen

Voorzitter Weit (PA3ESF) opent deze eerste vergadering in het jaar 2001 en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij wenst hen, mede namens het bestuur, een heel gezond en voorspoedig jaar en hoopt dat zij, samen met het bestuur, een heel goed verenigingsjaar mogen beleven. De voorzitter memoreert vervolgens de ramp in Volendam, waar veel jonge mensen het slachtoffer werden van een rampzalige brand.

De lezing voor deze avond zal worden verzorgd door Jaap de Jong (PE1CHN). Het onderwerp is de werking en het gebruik van de oscilloscoop, een instrument waarmee elektrische trillingen zichtbaar kunnen worden gemaakt.

De jaarlijkse PACC Contest, zal dit jaar wordt gehouden op 10 en 11 februari. Hiervoor is goede voorbereiding noodzakelijk om de "beker" voor de afdeling te kunnen bemachtigen.

Het werven van advertenties - om daarmee de kosten van CQ Friese Wouden te drukken - vormt nog steeds een probleem.

Artikelen voor CQ FW. De redactie heeft ook graag een constant aanbod van kleine en grote interessante artikelen voor onze CQ FW. Schroom niet, de redactie heeft de kennis en mogelijkheden om eventuele taalkundige en/of technische problemen op te lossen. Desnoods wordt een artikel aan de hand van uw aantekeningen opgemaakt en in overleg in CQ Friese Wouden geplaatst.

De Homepage van onze afdeling (http://go.to/veron-a63) heeft nu een professioneel gezicht met ongeveer 300 pagina's. Dus een zeer goede bron voor informatie!

De 62e gewone vergadering van de Verenigingsraad van de VERON wordt op zaterdag 21 april gehouden in het KKC van Het Dorp te Arnhem. Onze leden hebben hiervoor geen voorstellen ingediend, dus er hoeft en kan deze avond geen stemming worden gehouden en punt 6 van de agenda vervalt.

Ingekomen stukken

Secretaris Bé (NL10305) heeft naast een aantal mutaties en tijdschriften t.b.v. de leesportefeuille te melden , dat :

a. op 10 februari a.s. in de "Giraf" te Emmen de TECHNO-NOSTALGICA wordt gehouden Een Internationale verzamelbeurs voor oude techniek. Openingstijd 10.00 tot 15.30 uur. Het aanbod omvat o.a. radio- en televisietoestellen, militaire apparaten en buizen, technisch speelgoed, wetenschappelijke instrumenten, "fotografica" en optiek. Er worden meer dan 150 deelnemers verwacht. Informatie hierover: 0591-513223 en 0523-682537.

b. er 10 inzendingen met een oplossing van de Kerstpuzzel 2000 bij hem waren binnengekomen. Het bestuur zal hieruit, tijdens de komende bestuursvergadering, de winnaar bepalen.

Rondvraag

AO-40. Jan (PAoJMG) geeft in aanvulling op het artikel van PE1KLQ in CQ januari 2001, dat de amateur satelliet OSCAR 40 sinds 13 december op 2 meter geen telemetrie signalen meer uitzendt. Russische zendamateurs .Anne (PA3ATK) komt met het advies heel kritisch de uitzendingen van Russische zendamateurs te beluisteren en vooral geen financile toezeggingen te doen. QSL lijst in CQ januari 2001 blz. 9 is niet volledig. Correctie zal plaatsvinden.

Verkoping

Het aanbod is minimaal en neemt dus ook geen tijd.

Lezing

Jaap heeft tijdens de pauze zijn apparatuur gebruiksgereed gemaakt en hierna wordt vol aandacht geluisterd en gekeken naar de weg, die gegaan moet worden van de meetpen tot en met de presentatie op het beeldscherm. Met assistentie van Sietse ( PAoMSJ) en Lieuwe (PAoLH), die ook hun oscilloscoop voor deze lezing en demonstratie hadden meegebracht bleek al gauw dat, de kreet "Meten is weten" ook in de wereld van de serieuze radioamateur een zeer belangrijke plaats inneemt. Met een welgemeend applaus en een hartelijk woord van Tamme (PA3GJD), die deze lezing had geregeld, werden Jaap en zijn medewerkers bedankt voor deze leerzame uiteenzetting.

Sluiting

Om ongeveer half elf sloot Weit deze avond en wenste de aanwezigen wel thuis.

Bé Jansen (NL10305),
Secretaris.