VERON A63
Friese Wouden
____________

 

De VERON staat voor Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. De vereniging stelt zich ten doel om het radiozend-amateurisme te bevorderen en te behartigen. 'De radiozendamateur is een door de landelijke administratie op technisch rn operationele bekwaamheden onderzochte radio-amateur, die het legaal uitzenden en ontvangen door middel van het experimenteren met de radiotechniek uit interesse beoefent'. Wereldwijd zijn er zo'n 1,7 miljoen radio-amateurs, in Nederland zijn dat er ongeveer 15.000. De VERON werd opgericht in 1947.

Al reeds voor de oorlog waren er een aantal radio-amateurverenigingen. In 1929 werd de eerste vergunning verleend aan een radiozendamateur, maar al ver voor die tijd werden er 'illegale' experimenten uitgevoerd. Reeds in 1923 werd een radio-amateur door de rechtbank veroordeeld wegens het overtreden van de wetgeving op dit gebied, maar hij werd tevens gelukgewenst met het bijzondere resultaat: De eerste Nederlands-Amerikaanse transatlantische radioverbinding!

Zie ook http://www.veron.nl