VERON A63
Friese Wouden
____________

 

De geschiedenis van de FRM


We schrijven Hemelvaartsdag 1978. De toenmalige VERON afdeling Friesland had besloten om de traditionele Hemelvaartsjacht in de bossen rond Beetsterzwaag te houden. Maar alleen die jacht? Nou nee, er moest maar eens wat meer gebeuren, zodat het een gezellige dag voor een breder publiek werd. Het dorpshuis 'De Buorskip' in Beetsterzwaag was een gezellig oord en er was ruimte genoeg om naast die vossejacht ook een vlooienmarkt te houden. En zo gebeurde het. Het begon klein, maar gezellig was het direct ook ! Mensen van het eerste uur: Cor Veldman - PEoSHF, Germ Hoekstra - PA2GHG, Jan Westerhuis - PA3AJF, Geert Hoekstra - PAoVOK en ongetwijfeld meer. 

De trend was gezet: Het was zo gezellig ervaren, dat besloten werd om volgend jaar weer een radiomarkt te houden in Beetsterzwaag. De hemelvaartsjacht was dan wel ergens anders (Groningen of Drenthe), maar die gezelligheid van die markt moest en zou er weer komen. Er werd ook een andere dag geprikt: De laatste zaterdag van de maand mei. Steevast goed weer en geen probleem met de Hemelvaartsjacht. En zo werden de volgende markten een feit. Er was plaats voor promotie en activiteiten en er waren stands van handelaren en particulieren, die e.e.a. aan de man wilden brengen. Gaandeweg breidde de markt zich uit, we kregen de naam 'Gezelligste radiomarkt van Nederland' toebedeeld. 

Na de splitsing van de VERON afdeling Friesland in drie gewestelijke afdelingen, werd de traditie voortgezet door de VERON afdeling Friese Wouden. De markte groeide buiten de muren van het dorpshuis uit. Het terrein erom heen werd voorzien van kraampjes. Het afdelingsstation PI4EME was 's morgens heel vroeg al QRV op de repeaters en lootste menigeen naar Beetsterzwaag. Natuurlijk kan dit alles niet meer zonder een speciale organisatie. In de eerste jaren met een nog geringe omvang was dit nog door enkelingen te doen. Maar de markt groeide en bloeide en het terrein werd afgesloten en was alleen toegangkelijk voor betalende bezoekers. Het aantal medewerkers schommelt nu zo rond de vijftig. De voorbereidingen zijn tot in detail geregeld. Er is een draaiboek voor de voorbereidingen, er is een commissie en de dag zelf heeft een punctueel draaiboek, waarin alles tot op de minuut nauwkeurig is vastgelegd. De vaste medewerkers weten zolangzamerhand blindelings hun taak. Maar toch is er voor alle medewerkers een voorbereidingsbijeenkomst op de dinsdag voorafgaande aan het evenement. Zo ook een evaluatiebijeenkomst op de dinsdag na de markt. En de opkomst is altijd heel hoog. Dit evenement is een sociaal bindende factor geworden voor de medewerkers en natuurlijk ook voor de bezoekers.

73, Kor PAoKDV