VERON A63
Friese Wouden
____________

Up
Commissie
Medewerkers

 

Commissie

De FRM-commissie draagt zorg voor de algehele leiding van de FRM.
De commissie bestaat uit:

Kor de Vries - PAoKDV
Voorzitter, draaiboek, administratie en co÷rdinatie
Bommegaerde 1, 9244 AE  Beetsterzwaag. (0512) 382 262 E-MAIL.gif (969 bytes)

Johannes Blom - PE1LUB
FinanciŰn
Stuken 1, 9247 DJ  Ureterp. (0512) 302 321 E-MAIL.gif (969 bytes)
ING/Postbank rek.nr. 62.93.058

Laurens Sierdsma - PD9X
Marktmeester
De Finne 6, 8404 GP Langezwaag Tel: 06 2030 7603  E-MAIL.gif (969 bytes)

Roel Pot - PDoOYF
Public Relations
Karturf 20, 9202 MC  Drachten. (0512) 546 125  E-MAIL.gif (969 bytes)

Jaap de Jong - PE1CHN
Materialenbeheerder
(0592) 300 893 E-MAIL.gif (969 bytes)

Robert van Houten - PD2RVH
Medewerkersco÷rdinatie
(0512) 385 272 E-MAIL.gif (969 bytes)