VERON A63
Friese Wouden
____________

 

Een apparaat dat voor zijn werking afhankelijk is van elektronica, kan gestoord worden door elektro-magnetische velden, die opgewekt worden door naburige apparaten. Een goed ontwerp dient immuun te zijn voor de velden, die te verwachten zijn in het milieu, waarin het apparaat wordt toegepast. Verder meet de sterkte van het veld, dat het apparaat zelf opwekt, ook in overeenstemming zijn met dit milieu. De Nederlandse wetgeving op dit gebied, is aangepast aan de EMC-Richtlijn van de EU, die vanaf 1 januari 1996 in Nederland definitief van kracht is. De fabrikant of importeur een moet een verklaring van conformiteit aan de Richtlijn afgeven en het apparaat voorzien van een CE-symbool.

Situaties

bullet

Storing ten gevolge van het uitzenden door de radiozendamateur op andere apparatuur.

bullet

Storing op de ontvangst van de radioamateur door andere apparatuur.

De VERON heeft een commissie, welke zich bezig houdt met de aspecten van Electro Magnetic Compatibility (EMC).